Výstava ateliérových prací

Před KCP za KCP...

Bc. Jiří Hessler

Anotace

Studie v rámci zadání ateliéru souboru staveb zabývající se prostorem u Kongresového centra Praha. A to jak z hlediska architektury, tak dopravy. Výsledným návrhem jsou tři objekty navazující na okolní zástavbu a vyplňující nyní volný prostor v okolí Pankráckého náměstí. Jednotlivé objekty obsahují obytnou, kancelářskou a obchodní náplň. Objekty mají navržené společné řešení podzemních garáží.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Kolařík