Ateliéry

Ateliér Kolařík

Náš ateliér je prostředím pro vedení úvah, jak by se měly umisťovat a navrhovat stavby všelijakých typologií, jak by mělo být koncipováno město, jak by měla být utvářena krajina. Naše zadání jsou vždy komplexní výzvou, která iniciuje společné hledání studenta a pedagoga. Výzvou ke kladení otázek a hledání odpovědí na ně. Hledání vhodných nástrojů pro vyjádření myšlenek, vizí a čehokoliv, co lze zahrnout pod souhrnné pojmenování služba architekta.

Více

Nahlížíme na architektonický a urbanistický návrh jako na komplexní mnohovrstevnaté dílo, které v sobě spojuje morfologický, vnímavostní, sociální, vizuální, funkční a časový aspekt (Carmona a Tiesdell, 2007). Snažíme se práci v našem atelieru přiblížit realitě práce architekta, která je vždy ovlivňována různorodými faktory a nese s sebou velkou míru zodpovědnosti. K tomu využíváme zásady kritické reflexe:

  • Víte co? (Know what?) – aktivní znalost vycházející z podrobného studia území, kdy analýzy nejsou zobrazením dat, ale hledáním východisek návrhu. 
  • A co? (So what?) – uvedení znalosti do souvislostí a hledání významu, vědomí důsledků rozhodnutí, které architekt při své práci činí. 
  • Teď co? (Now what?) – set kroků a akcí, které vedou k dosažení cíle, tedy návrhu v místě a návrhu pro klienta.

Semestr dělíme do čtyř rovnocenných fází: zkoumání, vývoj, produkce, komunikace. Součástí práce v atelieru jsou každotýdenní prezentace, které mají za cíl podpořit schopnost srozumitelného a profesionálního předání myšlenky architekta, klíčovou pro úspěšné vykonávání naší profese. Klademe také důraz na fyzický model jako způsob komunikace návrhu a ne jeho pouhé zobrazení.

Těšíme se na vaše podněty a nadšení.
Radek

Haeun Park_Melting Pot Project (Praha, Cukrovar Modřany)_17_18_LS
Kenza El Hammoumi_The Community Garden (Praha, Černý kůň) _17_18_LS
Kateřina Hroníková: Obytná ovocná tržnice – emomodel. Tématem zimního semestru 2017/2018 byla pražská tržnice v Holešovicích. Osnovu dnešních objektů jsme doplňovali stavbami pro bydlení, hledali jsme možnosti, jak nabídnout bydlení, které zároveň umožní v bezprostředním okolí zahradničit, nakupovat, pracovat, využívat služby a vybavenost, krátkodobě se rekreovat. Hledali jsme, jak vytvořit harmonické prostředí, v němž bude příjemné bydlet a zároveň sem zajít na návštěvu. Místo, které bude prospívat své čtvrti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Kolařík