V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Ateliéry

Ateliér Kolařík

Náš ateliér je prostředím pro vedení úvah, jak by se měly umisťovat a navrhovat stavby všelijakých typologií, jak by mělo být koncipováno město, jak by měla být utvářena krajina. Naše zadání jsou vždy komplexní výzvou, která iniciuje společné hledání studenta a pedagoga. Výzvou ke kladení otázek a hledání odpovědí na ně. Hledání vhodných nástrojů pro vyjádření myšlenek, vizí a čehokoliv, co lze zahrnout pod souhrnné pojmenování služba architekta.

Více

Nahlížíme na architektonický a urbanistický návrh jako na komplexní mnohovrstevnaté dílo, které v sobě spojuje morfologický, vnímavostní, sociální, vizuální, funkční a časový aspekt (Carmona a Tiesdell, 2007). Snažíme se práci v našem atelieru přiblížit realitě práce architekta, která je vždy ovlivňována různorodými faktory a nese s sebou velkou míru zodpovědnosti. K tomu využíváme zásady kritické reflexe:

  • Víte co? (Know what?) - aktivní znalost vycházející z podrobného studia území, kdy analýzy nejsou zobrazením dat, ale hledáním východisek návrhu. 
  • A co? (So what?) - uvedení znalosti do souvislostí a hledání významu, vědomí důsledků rozhodnutí, které architekt při své práci činí. 
  • Teď co? (Now what?) - set kroků a akcí, které vedou k dosažení cíle, tedy návrhu v místě a návrhu pro klienta.

Semestr dělíme do čtyř rovnocenných fází: zkoumání, vývoj, produkce, komunikace. Součástí práce v atelieru jsou každotýdenní prezentace, které mají za cíl podpořit schopnost srozumitelného a profesionálního předání myšlenky architekta, klíčovou pro úspěšné vykonávání naší profese. Klademe také důraz na fyzický model jako způsob komunikace návrhu a ne jeho pouhé zobrazení.

Těšíme se na vaše podněty a nadšení.
Radek.

O nás

doc. Ing. arch. Radek Kolařík – vedoucí

Studoval architekturu na FA VUT v Brně, AVU v Praze, TU Delft. Pracoval v atelieru 2–SIAL Stavoprojektu v Liberci, v kanceláři Jeana Nouvela v Paříži.

Architekt, zakládající člen a jednatel RKAW (Radek Kolařík Architectural Workshop). V roce 2013 získal 2. cenu v soutěži na Návrh řešení využití a rozvoje území ostrova Štvanice v Praze a v roce 2017 odměnu v soutěži na Vstupní areál Botanické zahrady hlavního města Prahy. Jeho kancelář stojí za návrhem Obytného souboru ve Slivenci.

V rámci mezinárodního týmu kanceláří zpracoval výzkumný projekt City Visions Europe, kurátorovaný Berlage Institute v Amsterdamu. Je spoluautorem asi dvou set projektů. Spoluvedl atelier Evy Jiřičné na VŠUP v Praze, byl členem komise závěrečných kritik na ETH Zürich, vede ateliery na FA ČVUT a FUA TUL, koncipoval předmět MA Architecture and City as a Project na škole ARCHIP a je jeho vedoucím. Byl členem a předsedou správní rady NČA, předsedou akademického senátu VŠUP v Praze, je členem představenstva ČKA, pracovní skupiny ČKA pro urbanismus, pracovní skupiny ČKA pro vzdělávání, členem redakční rady Bulletinu ČKA, členem Grémia České ceny za architekturu, pro kterou vytvořil celoroční koncept. Byl členem Iniciativy za novou Prahu. Je členem Sboru expertů odboru památkové péče MHMP. Jeho habilitační přednáška měla název Otázky – ty správné, žádné zbytečné.

Zabývá se jakýmikoliv projekty jakkoli souvisejícími s architekturou a urbanismem, jsou-li smysluplné.

Haeun Park_Melting Pot Project (Praha, Cukrovar Modřany)_17_18_LS
Kenza El Hammoumi_The Community Garden (Praha, Černý kůň) _17_18_LS
Kateřina Hroníková: Obytná ovocná tržnice – emomodel. Tématem zimního semestru 2017/2018 byla pražská tržnice v Holešovicích. Osnovu dnešních objektů jsme doplňovali stavbami pro bydlení, hledali jsme možnosti, jak nabídnout bydlení, které zároveň umožní v bezprostředním okolí zahradničit, nakupovat, pracovat, využívat služby a vybavenost, krátkodobě se rekreovat. Hledali jsme, jak vytvořit harmonické prostředí, v němž bude příjemné bydlet a zároveň sem zajít na návštěvu. Místo, které bude prospívat své čtvrti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková