Ateliéry

Ateliér Kolařík

Náš atelier je prostředím pro výuku všeho, co souvisí s vedením úvah o tom, jak by měla být utvářena krajina, jak by mělo být koncipováno město, jak by se měly umísťovat a navrhovat stavby všelijakých typologií a jejich kombinací. Proto jsou naše zadání vždy komplexní výzvou, která iniciuje společné hledání studenta a učitele. Výzvou ke kladení otázek, hledání odpovědí na ně. Hledání vhodných nástrojů pro vyjádření myšlenek, vizí a čehokoliv, co lze zahrnout pod souhrnné pojmenování služba architekta. Těšíme se vždy na vaše podněty a nadšení.
Radek, Lada
Haeun Park_Melting Pot Project (Praha, Cukrovar Modřany)_17_18_LS
Kenza El Hammoumi_The Community Garden (Praha, Černý kůň) _17_18_LS
Kateřina Hroníková: Obytná ovocná tržnice – emomodel. Tématem zimního semestru 2017/2018 byla pražská tržnice v Holešovicích. Osnovu dnešních objektů jsme doplňovali stavbami pro bydlení, hledali jsme možnosti, jak nabídnout bydlení, které zároveň umožní v bezprostředním okolí zahradničit, nakupovat, pracovat, využívat služby a vybavenost, krátkodobě se rekreovat. Hledali jsme, jak vytvořit harmonické prostředí, v němž bude příjemné bydlet a zároveň sem zajít na návštěvu. Místo, které bude prospívat své čtvrti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková