Výstava ateliérových prací

Startovní bydlení Prokopka

Bc. Michaela Hasnedlová

Anotace

Startovní Bydlení v centru Prokopky v Pardubicích má za cílovou skupinu mladé lidi, kteří se chtějí osamostatnit od rodiny, mladé páry a rodiny. Dispozice jsou především 1+kk, 2+kk, 3+kk. Dům je navržen na principu split levelu, který rozděluje dům podle podélné osy na severní a jižní část. Dispozice dvou jader dělí dům také na západní a východní část. V západní části dům svým nárožím směřuje do náměstí, je o podlaží vyšší než východní pětipodlažní část a vytváří tak dominantnější nároží. V prvním nadzemním podlaží se nachází bar, umístěný na nároží a přesahující přes dvě podlaží, a aktivní parter. Jádra tvoří bezbariérový přístup na dvůr, zvednutý o 1,3 m nad úroveň ulice. Fasáda je sestavena z pravidelného rastru svislých a vodorovných pruhů s dekorativní výplní s francouzskými okny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout