Ateliéry

Ateliér Kohout – Tichý

Spolupráce dvou atelierů s městem Pardubice měla za cíl prověřit ve dvou lokalitách možnosti jejich rozvoje, respektive zástavbu obytnými domy organizovanými do městských bloků. Ty byly rozděleny mezi jednotlivé studenty, kteří měli možnost věnovat se ve svých návrzích nejen stavbám samotným, ale také sdíleným a veřejným prostranstvím, prověřování specifických typů zástavby či struktury bloků. Výsledkem práce byl návrh různorodého živého města, prezentovaný na konci semestru společným modelem.
Na fotografii je společný model nové výstavby v Havlíčkově Brodě, který vytvořili studenti našeho a dalších dvou ateliérů FA. Jejich úkolem bylo představit potenciály urbanistického rozvoje města. V menším měřítku studenti doplňovali proluky města polyfunkčními budovami s občanskou vybaveností, ve větším měřítku zkoumali potenciál koncepce dostaveb v městské struktuře, revitalizací sídlišť i transformací brownfieldů jako alternativy zastavování okolní krajiny. Model města byl vystaven v Havlíčkově Brodě, kde se s ním mohli seznámit všichni občané města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková