Ateliéry

Ateliér Kohout–Tichý

Výstava prací studentů ateliéru Michala Kohouta a Davida Tichého ve výstavní síni galerie Města Říčany, jejímž cílem bylo seznámit občany s možným naplněním potenciálu rozvoje lokality před nádražím v Říčanech. Výsledkem je návrh malé městské čtvrti připravené podle principů udržitelného rozvoje, posilující obytnou kvalitu vystavěného prostředí s důrazem na řešení veřejných prostranství. Celkem bylo vystaveno přes 20 projektů, včetně modelů, které nejlépe dokumentovaly jednotlivé návrhy. Výstava byla připravena ve spolupráci se zástupci města Říčany.
Spolupráce dvou atelierů s městem Pardubice měla za cíl prověřit ve dvou lokalitách možnosti jejich rozvoje, respektive zástavbu obytnými domy organizovanými do městských bloků. Ty byly rozděleny mezi jednotlivé studenty, kteří měli možnost věnovat se ve svých návrzích nejen stavbám samotným, ale také sdíleným a veřejným prostranstvím, prověřování specifických typů zástavby či struktury bloků. Výsledkem práce byl návrh různorodého živého města, prezentovaný na konci semestru společným modelem.
Na fotografii je společný model nové výstavby v Havlíčkově Brodě, který vytvořili studenti našeho a dalších dvou ateliérů FA. Jejich úkolem bylo představit potenciály urbanistického rozvoje města. V menším měřítku studenti doplňovali proluky města polyfunkčními budovami s občanskou vybaveností, ve větším měřítku zkoumali potenciál koncepce dostaveb v městské struktuře, revitalizací sídlišť i transformací brownfieldů jako alternativy zastavování okolní krajiny. Model města byl vystaven v Havlíčkově Brodě, kde se s ním mohli seznámit všichni občané města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková