Výstava ateliérových prací

Pavilony Botanicus Třeboň

Bc. Nikola Kučírková

Anotace

Cílem návrhu bylo vytvořit zázemí jak pro zaměstnance, botanické zahrady v Třeboni, a jejich výzkum, tak pro veřejnost. Soubor staveb se skládá z hlavní vědecké budovy, která obsahuje laboratoře, kanceláře, ubytování a parking, dále ze skladovací budovy a ze vstupní budovy pro veřejnost. Zbylý prostor pozemku je využit k pěstování vodních rostlin.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.