Ze života FA

Na přelomu srpna a září proběhly tři turnusy seznamovacích kurzů pro prváky

Celkem 105 čerstvých studentů prvního ročníku bakalářského studia Fakulty architektury ČVUT v Praze se zúčastnilo letošních seznamovacích kurzů v Tuláčkově statku v Kruhu u Jilemnice, které pro ně zorganizoval Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT ve spolupráci s oddělením vnějších vztahů a studenty Spolku posluchačů architektury. Kurzy se uskutečnily ve dnech 30. srpna – 10. září 2021.

Prváci zde získali vyčerpávající informace o průběhu studia, seznámili se s tím, jak vypadají studentské práce, portfolia, plachty. Absolvovali také workshop kreslení s Ing. arch. Jiřím Kárníkem a vydali na architektonické exkurze do blízkých Krkonoš.

Během prvního turnusu navštívili Vrbatovu boudu od doc. Tomáše Hradečného, Piškot – informační stánek na Zlatém návrší a Útulnu Jenga pod Dvoračkami, obojí z dílny Ústavu navrhování II.

Trasa druhého turnusu vedla po okolí Špindlerova Mlýna. Zastavili se u lávky přes Černou strouhu, lávky přes Hlubokou strouhu a nakonec u útulny Atüln. Tyto drobné stavby v krajině vznikly jako design-build projekty Ústavu navrhování II.

S třetím turnusem zavítali do Krkonošského centra environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí, kde je stavbou provedl Ing. Michal Skalka – vedoucí pracoviště ekologické výchovy a absolvovali přednášku prof. Petra Hájka – autora stavby. Exkurze byla rozšířená o návštěvu barokního kláštera, který se přestavuje pro potřeby muzea Krkonoš. Stavbou podle návrhu prof. Romana Kouckého nás provázel náčelník pro investice KRNAPu Ing. Pavel Sittka.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.