Výstava ateliérových prací

Volnočasové centrum Jindřišská - Růžová

Bc. Sára Trojovská

Anotace

Proluky v Jindřišské a Růžové ulici nacházející se v samotném centru Prahy, jsou unikátní nejen svou velmi dostupnou polohou, ale také tím, jak jsou si navzájem blízké. Hlavním motivem projektu je tedy vzájemné propojení těchto dvou míst a jeho vliv na vnitroblok.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch