Závěrečné práce

Bydlení pro seniory - Bytové centrum Kolbenova

Bc. Kristýna Šilhánová

Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je navrhnout bydlení vhodné pro seniory ve městě. Cílem projektu je nabídnout adekvátní bydlení s možností nutné péče. Projekt se nezaměřuje pouze na bydlení soběstačných seniorů, ale i na bydlení pro osoby vyžadující speciální péči – například s Alzheimerovou nemocí či po úrazu. Zároveň se projekt snaží nabídnout komfortní bydlení s dostatkem služeb, aktivního i pasivního odpočinku a společenství v komunitě. Diplomová práce byla vypracována v rámci společného zadání na revitalizaci průmyslového areálu ČKD/Praga ve Vysočanech. Urbanistické řešení bylo řešeno ve skupině, kde si na konci každý vybral konkrétní část a zadání.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.