Výstava ateliérových prací

Semestrální zadání AMD 2

BcA. Nikola Turečková

Anotace

1. Tangram monogram - Vytvoření návrhu vlastního monogramu z jednotlivých dílů starého čínského hlavolamu Tangramu. 2. Modelovaný monogram - Reliéfně prostorová kompozice vytvořená podle 2D grafické předlohy z předchozího zadání. 3. Tangram abeceda - Vytvoření abecedy – fontu z jednotlivých dílů Tangramu. 4. Přezka - Návrh funkčního řešení přezky a pásku s integrovaným monogramem inspirovaným předešlou úlohou. Přezka by měla spolu s opaskem komunikovat a tvořit harmonický celek. Mechanismus přezky by měl být funkční a technicky vyrobitelný – replikovatelný. Součástí zadání je zpracovaný model z alternativního materiálu, na kterém si student ověří proporce a funkci ve vztahu k uživateli. 5. Spojka - Vytvoření modulární spojky nebo série, která umožní sestavení funkčního systému pro organizování.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel