Výstava ateliérových prací

Chotkova ulice - Galerie Chotkovy skály

Alexandra Kaščaková

Ocenění

Anotace

Umění je hra, hra se světlem, zvukem, pohybem. A stejně tak, jako není žádné umění stejné, nemá ani kousek nově navržené galerie žádný stejný kout. Galerie moderního umění je inspirovaná dynamikou a surovostí skal, které vyrůstají v zatáčce Chotkovy ulice. Galerie se krom jiného odlišuje způsobem nahlížení na umění. Celé přízemí objektu je věnováno bezplatné galerijní zóně, která je jakousi ochutnávkou toho, co Vás čeká ve vyšších patrech budovy. Na samém konci se před Vámi otevře vstup na Jelení příkop, čímž se z tohoto skalního útvaru stává vstupní brána nejen k umění, ale také k přechodu mezi městským a přírodním.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.