Výstava ateliérových prací

Analýza stavby

Elena Novotná

Anotace

A45 je prvý prototyp malého domčeka navrhnutého spoločnosťou BIG. Postavený v štáte New York, bude prispôsobiteľný zvnútra i zvonka pre budúcich majiteľov tak, aby si mohli kúpiť a postaviť domček na akomkoľvek mieste, na akýkoľvek účel.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.