Ateliéry

ZAN Sodomková

V prvním roce studia pomáháme studentům zvládnout základní nástroje architektonického navrhování, zároveň první ateliér vnímáme jako iniciační. Cílem je nejen ověření podstatných předpokladů pro obor, ale i představení profese v co nejširším záběru tak, aby se studenti mohli ještě včas zodpovědně rozhodnout, jestli chtějí svůj život zasvětit tak úžasnému a zároveň náročnému oboru.

Snažíme se rozvíjet kritické myšlení a osobní zodpovědnost.

Více

Zadání prvních projektů jsou vždy konkrétní, na konkrétní místo, jsou to drobné stavby s jednoduchou typologií. Cílem je pochopení úkolu a dotažení návrhu do co největšího detailu s rozkrytím co nejširších souvislostí. Součástí výuky jsou společné prezentace projektů a závěrečné kritiky s přizvaným oponentem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková