Výstava ateliérových prací

hodinky Klingen

BcA. Zuzana Šimůnková

Anotace

Koncept hodinek Klingen vychází ze zobrazovacího způsobu klasických ručičkových hodinek, avšak formou moderních technologií. Hodnotu času vnímáme u klasických hodinek pouze po obvodu ciferníku. Na tento fakt navazuje tvarosloví tohoto produktu, které záměrně vynechává nepotřebnou středovou část ciferníku a uzpůsobuje tomuto faktu své parametry. Po vnějším obvodu je světelně zobrazován pomocí LED systému hodinový časový údaj, na vnitřním obvodu nalezneme údaj minutový.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit