Diplomové práce

Ostrov - muzeum života ve Vltavě

Bc. Jitka Šívrová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Využití volného potenciálu řeky, jako rezervy města Prahy. Nalezení funkce vhodné k vyjímečnému významu řeky v centru města. Vytvoření ostrova- veřejného prostoru, navracejícího řeku lidem. Návrh muzea života ve Vltavě.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.