Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Bauerova vila v Hrušovanech u Brna - Obnova vily a návrh vstupního objektu

Hana Vidláková

Anotace

Studie se zabývá areálem Bauerovy vily, postavené roku 1914 podle návrhu Adolfa Loose. Součástí návrhu je návrat vily do její původní podoby, obnova a rozšíření zahrady a novostavba vstupního objektu. Novostavba vstupu je navržena jako přízemní objekt, aby nenarušila hodnotu historické vily. Dispozičně se jedná o dva samostatné, stejně velké objekty, rozdělené středovou chodbou s výhledem na jižní fasádu obnovené vily.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa