Výstava ateliérových prací

Zahrádky - Umělecká škola ve mlýně

Lucie Kulmanová

Anotace

Projekt se zabývá konverzí areálu bývalého mlýna na uměleckou školu. Neorománský mlýn Heinricha Schwarze se nachází na okraji historického jádra vesnice Zahrádky v Libereckém kraji. Areál je tvořen budovou mlýna, skalní místností, a okolními prostory s venkovním podiem, schodištěm se sezením, a dalšími funkcemi. Koncept kombinuje stávající konstrukce s novým jádrem tvořeným jednoduchou, obdélnou hmotou, zasazenou do středu dispozice, které prostupuje celou budovou. Dveře a špaletová okna ve stávajících obvodových stěnách jsou navrženy dle historické fotodokumentace. V interiéru se nachází dochované sloupy s dekorativními hlavicemi a části originálního vybavení Zahrádeckého mlýna.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler