Výstava ateliérových prací

Bydlení Podbělohorská

David Šaffek

Anotace

Návrh reaguje především na širší kontext lokality – příroda obklopující parcelu a její lukrativnost. Projekt se inspiruje prvky finských měst a propojuje bydlení a přírodu. Snažím se tak definovat pojem „nové zahradní město“. Dalším důležitým aspektem byl výraz domu a jeho fasády pro podpoření dojmu, že mnou navržené domy jsou samozřejmou součástí lokality, které podpoří opětovnou touhu žití v Praze a zabránit tak fenoménu vystěhovávání se na periferii prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.