O soutěži

Soutěžní přehlídka Druhá kůže představuje studentské projekty vytvořené v rámci ateliéru Bytová stavba (ATBS). Soutěž pro své studenty pořádá Fakulta architektury ČVUT v Praze vždy po skončení zimního semestru.

Cílem soutěže je představení rozdílných přístupů navrhování staveb pro bydlení, podpora talentovaných studentů formou účasti na výstavě a finančních odměn pro oceněné projekty, reflexe ateliérové výuky a diskuze o metodice výuky navrhování staveb na Fakultě architektury ČVUT.

Soutěžní projekty nominují vedoucí ateliérů, a to maximálně tři projekty z jednoho ateliéru. O vítězi rozhoduje přibližně v polovině trvání výstavy odborná porota složená ze tří externích nezávislých členů (architektů) a dvou závislých členů (vylosovaných zástupců vedoucích ateliérů a ZANů, jejichž studenti se přehlídky nezúčastňují).

Motto

Druhá kůže (…) měl bych rád takový dům. Samozřejmě ne takový, o jehož čtvrtou stěnu se musím dělit se sousedy (…), ne, ten dům, o kterém sním, by měl být něco jako moje druhá kůže. Měl by se roztahovat, když jsem dobře naladěn a schýlit se nade mnou, když jsem na tom špatně.

Thomas Schröder

Účel a poslání soutěžní přehlídky

Prostřednictvím soutěžní přehlídky budou představeny rozdílné přístupy k navrhování staveb pro bydlení a formou finančních odměn podpořeni talentovaní studenti/studentky. Soutěžní přehlídka přispěje k reflexi ateliérové výuky a rovněž k diskusi o metodice navrhování bytových staveb na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Oceněné návrhy budou prezentovány v elektronické publikaci a na internetových stránkách FA ČVUT.

Účastníci soutěže

Soutěžní přehlídka je určena studentům a studentkám bakalářského studijního programu Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze zapsaným do ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty splňující podmínky soutěžní přehlídky (bytové domy nebo soubory rodinnýchd domů) a nominují je vedoucí ateliérů.

Každý/á vedoucí Ateliéru Bytová stavba (ATBS) může do soutěže nominovat nejvýše tři projekty vytvořené pod jeho/jejím vedením.

Ocenění

FA ČVUT věnuje pro oceněné v soutěžní přehlídce v roce 2024 celkem 18 000,– Kč. O rozdělení a výši cen rozhodne odborná porota.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.