Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Dům s Terasami na Litochlebském náměstí

Andrei Kazlouski

Anotace

Polyfunkční dům s terasami je součástí pěti novostaveb tvořících nové centrum lokality Opatova. Architektonické řešení návrhu vychází z analýzy pozemku a jeho orientace ke světovým stranám Dům využívá své jedinečné polohy s neuvěřitelným výhledem do krajiny. Proto byla zvolena cesta ubíraní hmoty horního jihozápadního rohu objektu pro dosazení větších terasových ploch a poskytování perfektního výhledu pro větší počet bytů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa