Výstava ateliérových prací

Severný zelený pás na Ořechovce

Ing. arch. Matúš Berák

Anotace

Zelený pás je širšou krajinársko-urbanistickou koncepciou definujúcou vývoj v čase a budúcu podobu územia na okraji pražskej Ořechovky, zatiaľ nad železničnou traťou 120, ktorá tvorí hranicu veľmi podobných štvrtí Dejvic a Ořechovky. V koncepčnej rovine je predstavený spôsob koordinácie protichodných záujmov v území - zachovania hodnotnej záhradkovej osady, vytvorenia spojitého parkového priestranstva a stavebný rozvoj lokality, tak aby výsledok bol prínosom pre lokalitu aj širšie okolie. Realizačný ateliér sa venuje menšiemu úseku celku - západnej časti budúceho lineárneho parku so záhradkovou osadou tvoriaceho Severný zelený pás.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová