Výstava ateliérových prací

Mateřská škola Stvolínky-Revitalizace hospodářského dvora

Jan Štěpánek

Anotace

Obec Stvolínky se nachází nedaleko České Lípy v severních Čechách. V obci stával v blízkosti zámku hospodářský dvůr, který má do budoucnosti významný potenciál zlepšit celkovou kvalitu obce. Pro potřeby obce jsem vypracoval návrh mateřské školy, která respektuje objemem i umístěním původní objekt hospodářského dvora. V objektu je umístěna plně vybavena mateřská školka včetně veškerého zázemí, jako je jídelna a tělocvična. Pro optické zmenšení objektu se uprostřed nachází prosklený vestibul, který je nejen vstupní branou do objektu, ale i místem společného setkávání všech generací. Dispozice je upravena tak, aby se zde dala konat divadelní vystoupení či společné sledování filmů a fotografii.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa