Diplomové práce

Ostrov Štvanice v Praze | 'Krajina pro město, park pro lidi'

Bc. Markéta Sekerová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Ostrov Štvanice má obrovský potenciál stát se v rámci celé Prahy významným rekreačním místem, a to jak díky své poloze v těsném sousedství historického centra Prahy a pražských páteřních cyklotras, tak Geniu Loci, který dává Štvanici punc sportovního ostrova. Těžce nekvalitní urbanistické vazby a dostupnost tento potenciál ale bohužel podkopávají. Mým cílem v tomto projektu tedy je zjištěné klady podpořit, nedostatky vylepšit a vytvořit reprezentativní a příjemné prostředí pro obyvatele města, avšak ve snaze o ekonomické řešení jak z hlediska finančního, tak z hlediska narušení okolního života a provozu v době realizace a hlavně s velkým ohledem na přírodu a ekologii.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.