Výstava ateliérových prací

Pavilony na Klárově

Bc. Veronika Kutnerová

Anotace

Tento projekt se zabývá návrhem souboru staveb na Klárově, Praze 1. Jedná se o tři pavilony umístěné v parcích, které se na Klárově nachází. V parku Parque pod Pražským hradem je navržen informační pavilon, v centru Klárova, v parku Spotkanie, je navržen galerijní pavilon a v parku Cihelná je navržen divadelní pavilon.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák