Závěrečné práce

ŽIDOVSKÝ ODKAZ LIBNĚ

Dangová Daniela

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Hlavním cílem je uctění památky zasypaného Starého židovského hřbitova a rozšířením Nové synagogy v Libni. Tématem je návrh monumentu, který reflektuje historii svého území na místě hřbitova a doplnění synagogy o adekvátní předprostor a dodatečné funkce knihovny a galerie. Tématem je přeměna posledních pozůstatků z židovské Libně v prostory, které budou sloužit novým účelům s respektem k jejich bohaté minulosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.