Výstava ateliérových prací

Anotace

Při navrhování litinového radiátoru jsem se inspirovala hlavně procesem proudění horké vody z kotle do radiátoru a ochlazené vody zase z něj. Tvarovou inspiraci jsem tedy nacházela převážně v plynoucích křivkách a organických strukturách. Do tvaru článku jsem zapracovala i šev, který vzniká při výrobě litinového radiátoru ve dvojdílné formě. Dále jsem se soustředila na formu vnitřní struktury článku. Tato část slouží jak ke spojení přední a zadní stěny radiátorového článku tak i k zvětšení plochy celého radiátoru, čímž se jeho topná účinnost značně navýší, což bylo také mým cílem. Manuální hlavice doplňující radiátor vychází z jeho bočních křivky a šestiúhelníkového tvaru maticové koncovky.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek