Výstava ateliérových prací

PANELÁKY

Kristýna Plischková

Anotace

Mnohými milovaná a mnohými nenáviděná panelová sídliště jsou naším dědictvím po minulém režimu. Ať k nim zaujímáme ten či onen postoj, zůstává faktem, že v České republice hrají významnou roli v bytovém fondu. Dle statistického úřadu bydlí na panelových sídlištích až třetina obyvatel ČR a v Praze je to dokonce více než to. Masová výstavba panelových domů byla reakcí na tehdejší bytovou krizi, dnes ale je v Praze krize další. Sídliště, ač mají svá specifika, jsou tedy momentálně nenahraditelná počtem bytových jednotek. Má ale smysl do těchto domů investovat? Kterých charakteristik je třeba se zbavit a které je naopak vhodné udržet?

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký