Výstava ateliérových prací

Meziměsta

Ondřej Suk

Anotace

Města 21. století čelí mnoha problémům. Přelidnění, znečištění, suburbanizace, narůstající ceny pozemků, gentrifikace. A přesto nikdy v historii lidstva ve městech nežilo takové procento celosvětové populace, a tento trend bude narůstat. Jedním z klíčů k takovým městům jsou rozlehlé opuštěné oblasti v městském organizmu. Tyto zdánlivě fádní prostory vklíněné do městské struktury skýtají nevídaný potenciál obnovy. Potenciál návratu městu a přeměny jeho obrazu do podoby, ve které chceme žít. Poslední neopanované prostory, na kterých lze oživit urbanismus.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký