Ateliéry

Ateliér Suske–Tichý

Ateliér je zaměřen na odvážná a netradiční řešení moderní architektury, včetně malého urbanismu i interiéru. Klade důraz na lidský rozměr vnímání a navrhování prostoru. Studentům se zájmem o ekologii a trvale udržitelnou architekturu nabízíme široce pojaté odborné zázemí. Vedle energetických úspor, alternativních obnovitelných zdrojů energie nebo respektování planetárního koloběhu vody má stejnou (nebo i větší) váhu kulturní, sociální a klimatický kontext.

Více

Od studentů požadujeme od začátku práce jasný a čitelný záměr, představu výsledku, vyjádřenou rešeršemi v časopisech nebo na webu. Nemusí se přímo dotýkat celého zadání, ale třeba jen výběru materiálů, barev nebo prostorových představ, které byste rádi z nějakého důvodu ve svém projektu použili. V průběhu práce se představy studentů mění, stále však jsou konfrontováni s původní představou a změny musejí být lepší než úvodní představa. Ateliér navštěvují zahraniční studenti, výuka probíhá také ve francouzštině a angličtině. Vypisovaná témata semestrálních prací jsou často stejná jako témata mezinárodních studentských soutěží. Holistická ekologie je i hlavním motivem vypisovaných doktorandských témat.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.