Výstava ateliérových prací

Horolezecká stěna Menhir

Bc. Kateřina Ducháčková

Anotace

Jedná se o věžovou stavbu, která se nachází v Karlových Varech na předmostí Chebského mostu. Konceptem této stavby je negativní menhir, což je důvodem názvu Menhir. Věžová stavba s vnitřní horolezeckou stěnou a obytnými vozy na přilehlém parkovišti. Horolezci zde mohou trénovat za jakéhokoliv počasí a mohou se ubytovat přímo vedle horolezecké stěny v obytném voze. Účastníci zde mají k dispozici toalety a vodu mohou čerpat z řeky Ohře, která je nedaleko pozemku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek