Výstava ateliérových prací

Zastřešení letního kina se zázemím v Berouně

Martin Chorvát

Anotace

Cieľom návrhu zastrešenia bolo vytvoriť dôstojné architektonické dielo, ktoré ponuka ochranu pred dažďom, ale zároveň nepotlačuje najväčší význam letných kín, a to je vychutnať si film pod nočnou oblohou. Preto vznikol návrh zastrešenia na dĺžku 2/3 hľadiska a priehľadná vyplň zastrešenia. Tvar strechy je obrazom krivosti kopca pod ktorým sa nachádza. V chaose som sa snažil nájsť rad a poriadok. Vznikla strecha v tvare parabolického hyperboloidu tvorená trojuholníkovými plochami, ktoré si zachovávajú rovinu. Pridaním druhého poschodia vznikol priestor pre funkčne a provozovne oddelenú kaviareň. Zázemie letného kina zostalo v prízemí avšak ani jemu sa nevyhli stavebné úpravy s rozšírením pôdorysnej plochy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný