Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

NOVÁ BUDOVA ZUŠ HORNÍ POČERNICE

Bc. Sonja Lukešová

Anotace

Zadáním práce bylo navrhnout novou budovu Základní umělecké školy v Horních Počernicích, která má doplnit stávající školu, která je vedle pozemku, a má již nedostatečnou kapacitou. Návrh vznikl na základě zadaného stavebního programu a reaguje na netradiční tvar pozemku. Cílem bylo vytvořit školu s příjemným prostředím, které inspiruje.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký