Diplomové práce

Multifunkční studentský dům

Bc. Dana Vostřáková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem práce je návrh studentského ubytování v Praze - Dejvicích. Vytyčená parcela se nachází mezi ulicemi Svatovítská, Generála Píky a železniční tratí. Hlavní funkcí navrženého objektu je ubytování pro studenty, doplněné o zázemí ve formě studoven a občanské vybavenosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.