Výstava ateliérových prací

Pardubice – Prokopka

Bc. Daniela Pisingerová

Anotace

Tři bytové domy, každý s jiným přístupem. Návrh se soustředí na různé cílové skupiny a jejich způsob bydlení. Projekt je umístěn v atraktivní, urbanisticky nově navržené rezidenční čtvrti Prokopka v Pardubicích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout