Výstava ateliérových prací

Liberec Papírové náměstí

Mária Tomková

Anotace

Revitalizujem Papírové námestie nachádzajúce sa v Liberci a podporujem jeho mestské prostredie. Novými materiálmi, usporiadaním a mobiliárom zvyšujem atraktivitu a využívanosť miesta. Volím materiály a povrchy, ktoré vychádzajú z lokálneho charakteru mesta, jeho historických súvislostí a celkovej kompozície verejného priestranstva. Riešim ich estetiku, skladbu a prevedenie detailov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák