Výstava ateliérových prací

Robotická výroba v umění

Oleksandra Yevchenko

Anotace

Co odlišuje dnešní průmyslové roboty od jejich průmyslových předchůdců? Stejně jako počítače jsou i dnešní mechanická ruka vhodná pro nejrůznější úkoly: jsou „obecná“, otevřená, přizpůsobivá a neomezují se na žádnou konkrétní aplikaci nebo zaměření. Tato mnohostrannost jim umožňuje snadné přizpůsobení a naprogramování tak, aby vyhovovaly široké škále přesných záměrů. Také nám to umožnilo přeorientovat naše vnímání robotů jako mechanických, pragmatických zařízení vhodných pro standardizovanou sériovou výrobu, abychom je chápali jako kreativní nástroje pro zkoumání, navrhování a realizaci fyzických objektů a postaveného prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D.