Výstava ateliérových prací

Anotace

Návrh výstavní galerie v Holešovicích, vychází se samotné úzké parcelace pozemku a snaží se mu co nejlépe vyhovět. Dům je rozdělen do dvou hlavních částí. Věže, kde najdeme vertikální komunikace a obsluhu, a ´pilky´, která zastřešuje výstavní prostory a ateliéry. Fasáda je poté řešena velmi minimalisticky za použití pohledového betonu a copilitů.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer