V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Diplomové práce

Urbanistická vize pro bývalý tovární areál firmy Baťa ve Zlíně

Bc. Tomáš Němec

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Jako téma mého diplomového projektu jsem si vybral zpracovat urbanistickou vizi pro bývalý tovární areál firmy Baťa ve Zlíně, následné detailnější zpracování náměstí a parku v jeho západní části a také objekt muzea veteránů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.