Výstava ateliérových prací

Anotace

Zelená atria jsou projekt, odrážející typická historická atria nacházející se v měšťanských domech v Jihlavě a zároveň reflektuje historickou zástavbu města na parcele, která byla asanována v minulém století. Projekt do centra Jihlavy přináší netradiční prvek zeleně a zároveň budoucím obyvatelům nabízí komunitní využití zahrad v velkých přilehlých atriích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán