Výstava ateliérových prací

Skleník na Pragovce

Bc. Václav Železník

Anotace

Industriální duch v pražských Vysočanech pobývá od dob 1. světové války. Během 20. století zdejší výroba dosáhla vrcholu, ale nyní zdejší areály chátrají a spousta hal zeje prázdnotou. Město pokládá otázky, jak s nimi naložit, a odpovědí se zdá být výstavba nových bytových domů a souborů, stejně jako chátrající brownfieldy, velmi rozsáhlá. Se vznikem bydlení přichází noví obyvatelé a společně s obyvateli přichází i poptávka po volnočasovém vyžití. Díky četné ocelovým prvkům a velkým zaskleným plochám průmyslových hal, spolu se zeleným pláckem u ‚Éčka‘ a komínu, se nabízí velmi nenápadné, ale vhodné řešení - komunitní skleník.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.