Výstava ateliérových prací

Sto plus tři

Bc. Eliška Drahotová

Anotace

Historická zástavba Nového Města, Jindřišská a Růžová ulice. Návrh soudobé architektury v místě, kde se dochoval relikt středověké situace. Navržený komplex tří domů, zaměřený na mladé lidi vytváří klidné místo pro práci i studium v centru města. Projekt se opírá o tři základní pilíře - hmotovou jednoduchost, abstrahování a motiv věže. Dotvořený blok obklopuje bývalou růžovou zahradu, kterou by byl hřích zastavět.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch