Diplomové práce

Dopravní prostředek

BcA. Tomáš Vodák

Design, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je individuální doprava a hledání nových možností v oblasti jednostopých vozidel, přesněji řečeno skútru. V této práci se zabývám odlišným pojetí celkové koncepce, možnost přepravit více nákladu a zpříjemnění kažodenního užívání vozidla. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.