Výstava ateliérových prací

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V CHEBU

Michail Nužnyj

Anotace

Nová budova základní umělecké školy leží na linii spojující historické jádro Chebu s řekou Ohří. Stavba je navržena na místě panelového domu a snaží se urbanisticky posílit spojnici historického jádra a řeky. Tvaroslovím a svým vysokým řádem odpovídá na výraz okolní zástavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov