Závěrečné práce

Bytový dům a školka Varhulíkové

Chlápek Filip

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Finální návrh Bytového domu a školky Varhulíkové se snaží navázat na původní zástavbu budovy ztrát a nálezů. Navazuje na něj uliční čárou a postupně svou výškou graduje k obytným domům v ulici U Vody. Je zde reflektována syrovost průmyslových hal starých Holešovic, kdy dům stojí na pevném parteru z režného zdiva. Svou fasádou do ulice se nesnaží nějak vyniknout, pouze zapadnout do svého okolí. Do dvora ze základní kvádrové hmoty objektu vystupují učebny školky o dvou třídách zastřešené zelenou střechou. Školka samotná je silně spojená se zahradou, a se skleníkem, který je umístěný v jakémsi nádvoří mezi třídami. Dále ze základní hmoty vystupují dvě lehké prosklené konstrukce sloužící jako zimní zahrady garsonek bytového domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.