Výstava ateliérových prací

PAVILONY KLÁROV - CHOTKOVA

Bc. Barbora Tučanová

Anotace

Návrh tří pavilonů - hudebního, výstavního a informačního - má za cíl využít potenciálu nezastavěných ploch mezi Chotkovými sady a stanicí metra Malostranská a vytvořit v území nové kulturní využití. Návrh řeší propojení těchto pavilonů mezi sebou, a nabízí nové přístupové cesty do Chotkových sadů a Jeleního příkopu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák