Výstava ateliérových prací

Bytový dům Břevnov

Bc. Petra Nárovcová

Anotace

Bytový dům se nachází na Praze 6 Břevnově na dlouhé, ale úzké a svažité parcele. Koncept opakování sedlových střech příčně ke svahu pozemku navazuje na charakter ulice 8. listopadu. Aby dům odpovídal ke stávající zástavbě okolí i měřítkem, je celá budova rozdělena do šesti menších hmot, které se opakují v pravidelném modulu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný