Výstava ateliérových prací

STUDENTSKÉ MĚSTEČKO

Barbora Ptáčková

Ocenění

Anotace

Pragovka se nachází ve Vysočanech na Praze 9. Areál bývalé továrny na automobily má dlouhou historii a během desítek let měl řadu podob. Naproti jedné ze zachovalých továren (nyní E Factory) jsem navrhla studentské bydlení. Je založeno na kombinaci sdílených a soukromých prostor, a to jak pro bydlení, tak pro volný čas. Život v objektu si představuji jako takovou malou Itálii. Komunitní charakter. Lidé se mezi sebou znají a sdílí spolu prostory pro volný čas a odpočinek. Hmota domu vychází z rastru 4x4m. Nejedná se o uzavřený blok, ale o hravou strukturu, která komunikuje s okolím a zároveň vytváří chráněný prostor pro své obyvatele.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.