Výstava ateliérových prací

LUKOSTŘELNICE

Bc. Jakub Matyáš

Anotace

Návrh využívá svažitý pozemek stávající lukostřelnice na okraji města a vytváří na něm novou lukostřelnici s potřebným zázemím. Vhodných podmínek pro lukostřelbu je dosaženo pomocí terénních úprav - jsou vytvořeny dvě výškové úrovně, které jsou rozděleny opěrnou zdí. Do výškového rozdílu mezi nimi je vloženo celé zázemí areálu s klubovnou a šatnami. Tato část působí těžce, zemitě a je z navržena z kamene. Naopak dřevěná konstrukce střeliště překlenuje obě terasy, vznáší se nad nimi a působí lehce a vzdušně. V její horní části se nachází střeliště na 30m a ve spodní až na 90m - zde je celá konstrukce velkorysejší a otevírá střelcům dvoupatrový prostor, který je ohraničený balkónem pro diváky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr