Ateliéry

Ateliér Mádr

Ateliér má ambici vzbudit zájem studentů o všechny vrstvy oboru. Chceme studenty naučit profesi architekta jako řemeslu, které je dobré umět, a přitom se pokoušíme neuškodit talentům, rozpoznáme-li je. Více než finální podoba prezentace nás zajímá ustavičný proces hledání společně s kritickým nahlížením tématu a vlastní práce.

Připravujeme reálná zadání a do procesu navrhování zapojujeme odborníky na danou problematiku, zástupce obcí a externí konzultanty. Respektujeme vlastní názor autorů, podporujeme jejich invenci a snažíme se být nápomocni v jejich boji a strádání. Bez zažití a poučení se z vlastních chyb se nikdo nepohne z místa.

V letním semestru pořádáme díky podpoře měst a dalších partnerů letní workshopy, kde studenti během jednoho týdne staví ve veřejném prostoru objekty, které sami navrhli.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr