S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

Ing. arch. Josef Mádr

vedoucí ateliéru Mádr

Autorizovaný architekt a pedagog na FA ČVUT, od roku 2013 vedoucí ateliéru. Jeho cílem je „naučit architekturu jako řemeslo, jako řemeslo, které je dobré umět, jako řemeslo, bez jehož znalosti je nesmírně obtížné, ne-li li nemožné, dělat dobrou architekturu“.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.