Výstava ateliérových prací

TERMOSTAT DO SKLENÍKU

Ludmila Gazdová

Anotace

Cílem toho projektu bylo navrhnout centrální přístroj do skleníku, který bude sloužit jednak k regulaci teploty (tj. termostat), ale zároveň díky propojení s ostatními přístroji bude komplexně řídit chod chytrého skleníku a tím umožní uživateli snazší a pohodlnější ovládání.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek